Hopp til innholdet

Velkommen til konferansen

Hva gjør vi med skogene? Effekter av skogbruk og klimaendringer på det boreale skogøkosystemet

på Norsk Skogmuseum i Elverum, 21-23 november 2023

TEMA

Konferansen vil adressere hvordan skogbruk og andre menneskeskapte miljøendringer påvirker biodiversitet, økologiske prosesser, økosystemfunksjon og karbon-binding/lagring i boreale skoger

Konferansen vil være todelt: De to første dagene er en regulær vitenskapelig konferanse bestående av lengre og kortere presentasjoner av forskere fra de nordiske landene, samt poster-sesjoner (alt på engelsk).  

Programmet den tredje dagen (samt slutten av andre dag) er mer retta mot skogeiere, skogbruksnæringen og ulike interesseorganisasjoner i Norge, og vil inkludere presentasjoner og diskusjoner, i all hovedsak på skandinaviske språk. Målet her er å presentere oppdatert vitenskapelig informasjon om effekter av skogbruk, klimaendringer og andre miljøfaktorer på skogøkosystemet, for et bredere publikum. Vi vil også fokusere på hvordan vi bedre kan oppnå en konsensus om relevant vitenskapelig kunnskap, på tvers av sektorer. 

 PROGRAM

Dag 1 (på engelsk)

 • Impacts of forestry and climate change on biodiversity
 • Impacts of forestry and climate change on carbon dynamics and stocks

Dag 2 (på engelsk)

 • Impacts of forestry and climate change on ecological processes
 • Ongoing research projects with a holistic ecosystem approach
 • Use of scientific knowledge in the society

Dag 3 (skandinaviske språk)

 • Kunnskapsstatus: Hva bør vi vite mer om og hvorfor er vi uenige om fakta? Innledning fra skognæring og miljøorganisasjon, med kommentar fra forskninga.
 • Kunnskapsstatus: Hva vet vi i dag og hva skal/bør vi jobbe med framover?
 • Panelsamtale: Hvordan kan vi få en felles forståelse?

FOREDRAGSHOLDERE/DEBATTANTER

 • Anders Dahlberg, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Barbara Zimmermann, Inland Norway University of Applied Sciences
 • Bartek Adamczyk, Natural Resources Institute Finland
 • Björn Lindahl, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Carl-Fredrik Johannesson, Norwegian Institute for Nature Research
 • Christian Steel, SABIMA
 • Danielle Creek, Norwegian University of Life Sciences
 • David Wardle, Umeå University
 • Erik Framstad, Norwegian Institute for Nature Research
 • Even Bergseng, Norskog
 • Hans Asbjørn K. Sørlie, Norges Skogeierforbund
 • Håkon Aspøy, Norwegian Institute for Nature Research
 • Håvard Kauserud, University of Oslo
 • Janne Kjønaas, Norwegian Institute of Bioeconomy
 • Jari Kouki, University of Eastern Finland
 • Jenni Norden, Norwegian Institute for Nature Research
 • Johan Asplund, Norwegian University of Life Sciences
 • Karina Clemmensen, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Karolina Jörgensen, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Ken O. Storaunet, Norwegian Institute of Bioeconomy
 • Lars Vesterdal, University of Copenhagen
 • Line Nybakken, Norwegian University of Life Sciences
 • Lisa Daalsgaard, Norwegian Institute of Bioeconomy
 • Lisa Fagerli, Norwegian University of Life Sciences
 • Louis Mielke, Stirling University
 • Mari Jönsson,  Swedish University of Agricultural Sciences
 • Panu Halme, University of Jyväskylä
 • Raisa Mäkipää, Natural Resources Institute Finland
 • Rani Lill Anjum, Norwegian University of Life Sciences
 • Rune Halvorsen, University of Oslo
 • Simon Thorsdal, Atskog
 • Sundy Maurice, University of Oslo
 • Tone Birkemoe, Norwegian University of Life Sciences
 • Torgny Näsholm,  Swedish University of Agricultural Sciences

PRAKTISK INFORMASJON

Konferansen vil holdes 21-23 November på Norsk Skogmuseum på Elverum (https://skogmus.no). Det vil være mulig å delta på enten hele arrangementet, kun de to første dagene (vitenskapelig konferanse),  kun den siste dagen (mer utadretta) eller en kombinasjon (de siste 1.5 dagene). Det tar omlag 2 timer å nå Elverum fra Oslo med Trysil-ekspressen og 1 time og 20 minutter fra Gardermoen (se https://www.nor-way.no/ruter/trysilekspressen/). Man kan også ta tog via Hamar (se vy.no). Hotel-rom bookes ved påmelding – det er to ulike hoteller tilgjengelig, ikke langt fra skogmuseet. En buss vil bli satt opp fra Oslo S 21 november og tilbake den 23 november

Det vil være en påmeldingsavgift, mer informasjon kommer senere.

PÅMELDING

Påmelding skjer på dette skjema. Det vil være mulig å søke om støtte til deltagelse.

ARRANGØRER

Konferansen arrangeres av forskningsprosjektet EcoForest i samarbeid med Norsk Skogmuseum. EcoForest er støttet av Norges Forskningsråd. I tillegg støtter Tømtestiftelsen og UiO:LifeScience arrangementet.

KONTAKT

Kontakt Frida Schmidt på  fridasc@student.ibv.uio.no dersom du har spørsmål om konferansen.